วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2552

กลอนพุทธทาส

วาทธรรมคำสอน "กลอนพุทธทาส"


พระนักปราชญ์ที่ชาวพุทธสุดเลื่อมใส


ทุกหัวข้อล้ำค่ามากคัดจากใจ


สร้างโลกให้สันติสุขแก่ทุกคน


สอนให้รู้ "พุทธพจน์" กฎยิ่งใหญ่


ทั้งเทศไทยซึ้งบาปกรรมติดตามผล


สอนให้รู้ "พุทธธรรม"นำจิตตน


เพื่อหลุดพ้นมารกิเลสเหตุมัวเมา


สอนให้รู้ "พุทธจริยะ"ละความชั่ว


เพ่งรอบตัวด้วยสติมิขลาดเขลา


สอนให้รู้ "พุทธศิลป์"แนบถิ่นเนา


ประดุจ เสาหินแห่งกาล"


ตราบวันนี้เมื่อประพฤติยึดถือ


คือประโยชน์เลิกคิดโกรธโลภหลง


ส่งราศีไร้ "ตัวกูของกู"ต่างรู้ดี


เบาสบายทุกนาทีเบาชีวิต


เพียงสำนึกลึกลงไปในหน้าที่


รวมพลเป็นภาคีแก้วิกฤติ


แผ่น้ำใจให้กันฉันญาติมิตร


สารทิศย่อมรู้อยู่กับตัว


แม้ยุคนี้มีปัญหาปัญญาเกิด


เพราะ "พุทธทาส"ชี้ทางเลิศประเสริฐทั่ว


ที่ยังคงปัญหาไว้ให้พันพัว


ก็เพราะกลัว "เงาตัวเองเร่งหาเงา"
อ.พุทธทาส ภิกขุ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น